Norma metodologica de aplicare a legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii