Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014