Anuarea numerelor cadastrale – Art.63 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară