Efectele adjudecarii – Ar.166,167 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară