Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente