Modificarea de carte funciara şi îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul cartii funciare: Art.220-221 din regulamentul de avizare…