Preturi si servicii pentru profesionistii din sfera pietei imobiliare

Categorii de profesionisti si serviciile disponibile
Nivelul inspectiei si/sau serviciilor
Preturi
  •  BIROURILE/SOCIETATILE DE ARHITECTURA SI/SAU URBANISM

– studiu si solutii pentru cazuri de suprapunere cadastrala ( reala sau virtuala ) a imobilelor

– evidentierea – la cadastru si carte funciara – a unor constructii realizate ulterior primei inscrieri: actualizare informatii

– reconfirmarea/certificarea limitelor terenului pe care urmeaza sa se proiecteze – avizare tehnica

–  lamurirea unor aspecte legale privind servitutile de trecere sau alte sarcini ce pot greva proprietatile cu impact asupra POT, CUT

– lucrari de lotizare, partajare, alipire imobile

– ridicari topografice complete – planimetrice, curbe de nivel, instalatii – necesare proiectelor de investitii

– medierea conflictelor privind proprietatea imobiliara

Lucrari de specialitate

Mediere

In raport de complexitatea lucrarilor
  • SOCIETATILE DE CONSTRUCTII

– consultanta juridica, exemplu: in functie de situatia/stadiul lucrarilor si interesele/situatia financiara a investitorului, pot interveni diverse intelegeri/neintelegeri privind executarea clauzelor contractului de antrepriza.

– lucrari tehnice de specialitate: trasari ale limitelor de proprietate, axelor si cotelor din proiect, etc.

– documentatii cadastrale, altele.

– medierea conflictelor privind proprietatea imobiliara

Consultanta juridica si lucrari de specialitate

Mediere

In raport de complexitatea lucrarilor
  • EVALUATORI DE PROPRIETATI IMOBILIARE

– opinie juridica privind drepturile asupra imobilului.

– opinii tehnice, expertize si lucrari de specialitate privind starea fizica a unor sisteme/ elemente de constructie.

– medierea conflictelor privind proprietatea imobiliara

Consultanta juridica, opinii si lucrari tehnice de specialitate

Mediere

In raport de complexitatea lucrarilor
  • AGENTII IMOBILIARE

– analiza si solutii pentru indeplinirea conditiilor de vanzare a proprietatii, spre exemplu:

a) clarificarea unor aspecte tehnice/juridice privind spatiile comune – magazii, anexe, poduri, etc

b) punerea in legalitate a unor lucrari realizate fara Autorizatie de Construire, etc.

– inspectia proprietatii imobiliare adica, aprecierea de catre un profesionist/tert neutru– a starii fizice a sistemelor si elementelor de constructie: aspecte tehnice, functionale, tehnico – economice, altele.

– asistenta pentru incheierea contractelor de prestari servicii

– consultanta carte funciara-cadastru

– medierea conflictelor privind proprietatea imobiliara

Consultanta juridica, inspectie vizuala/apreciere; opinii tehnice de specialitate

Mediere

In raport de complexitatea lucrarii
  • PFA -urile AUTORIZATE ANCPI PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR CADASTRALE

  – consultanta de specialitate, in scopul clarificarii si punerii in concordanta a partii tehnice cu situatia juridica a proprietatii.

– actualizarea unor aspecte legale privind proprietatea.

– punerea in legalitate a unor lucrari de construire

– medierea conflictelor privind proprietatea imobiliara

Consultanta juridica si tehnica

Mediere

In raport de complexitatea lucrarilor 
  • BIROURI EXECUTORI JUDECATORESTI

– analiza si solutii pentru inscrierea imobilelor in evidentele de cadastru si carte funciara;

– analiza si solutii privind constructiile care vor fi transmise, cum sunt: spatiile comune ( magazii, anexe, poduri), etc

– punerea in legalitate a unor lucrari realizate fara Autorizatie de Construire (extinderi, supraetajari), etc;

– evaluarea proprietatilor.

– medierea conflictelor privind proprietatea imobiliara

Lucrari tehnice de specialitate

Evaluare

Mediere

In raport de complexitatea lucrarilor
  • BIROURI DE AVOCATURA

– clarificarea unor aspecte tehnice in legatura cu proprietatea, in sensul punerii in deplina concordanta a partii juridice cu partea tehnica a proprietatii.

– medierea conflictelor privind proprietatea imobiliara

Consultanta si lucrari tehnice de specialitate

Mediere

In raport de complexitatea lucrarii
  • INVESTITORI/DEZVOLTATORI DE PROIECTE IMOBILIARE

– consultanta pentru intocmirea actelor de rezervare a proprietatilor, promisiunilor de vanzare/cumparare, inscrierea/radierea dreptului de ipoteca

– reprezentare in relatia cu potentialii cumparatori

– autorizare/punere in legalitate a unor lucrari realizate fara autorizatie de construire

– consultanta pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei si altele privind calitatea in constructii.

– consultanta tehnico-juridica pentru cadastru si carte funciara ( dezmembrare, apartamentare,subapartamentare , reapartamentare, etc )

– autorizare pt. supraetajare, extindere, recompartimentare.

– medierea conflictelor privind proprietatea imobiliara

Consutanta si lucrari de specialitate

Mediere

In raport de complexitatea lucrarii